Minggu, 26 Februari 2012

seperti

seperti langit yang berucap lewat hujan
seperti senja yang berkata lewat semburat mega

terlalu indah untuk dikatakan
kata tak cukup untuk mengatakan semua

2 komentar:

wanto tirta mengatakan...

Wanto Tirta

NGLAMAR

---susanto

udan nggebret banyu mlarah mlarah

ati kemrejot pengin gagian teka ngumah

nuju nglamar gadis pilihan

sing wis suwe dadi kanthilan

numpak sedan sangu tomat

mlebu kamar nyambi genthoakan

najan udan tetep semangat

mangkat nglamar calon gendhakan

kawit awan ati jumpaleran

bekakas gawan wis cemawis neng bungkusan

kamitua lan sedulur melu bungah arep teka

saya suwe wengi gumlewang

udan gedhe gemerot

krasa suwe ora butul panggonan

niat nglamar tekan ati

wong tua gathuk sing wadon manthuk

ali-ali sawiji kanggo jiret katresnan

sing balung sungsum tumeka batin

inyong jiret awakmu uga jiret ati lan pikiranmu

supaya trep nyawiji

niat ingsun bangun umah kulawarga

tuku saklar maring mekah

klambi ijo tengahe lurik

rampung nglamar niat nikah

dadi bojo selawase urip

Kranggan, 18102012

wanto tirta mengatakan...

NGLAMAR 2

swasana anyeb nggelalur
neng pinggir wit-witan buri umah
nunggu dina tumeka
kangen sing mededed ngrumbakan neg ngisor wit klapa

krasa banget anggon ngenteni
lamun kemlayang tumiba karo banyu udan neng tritikan

sawise detik benik
jumbuh mring gegayuhan
tekad mantep agep matur sesepuh calon maratuwa

siki apadene ngesuk ngenteni apa
umur wis deanggep cukup
pegawean wis kaleksanan

kulup moga begja awakmu
inyong kanggo wong tuwa
ngestreni panggayuhmu
wengi kiye bocah wadhon sing agi dadi gegayuhan ati sliramu
bakal tek tembung dadi sisihan uripmu
banjur tek jiret ati pikiran lan tindhakane supaya ora ugal lan uwal sekang kepenginanmu

malem jum'at siki
dadi peneksi tekadmu lan tekad inyong
nuli nyambung sih kasmaran
awakmu bocah bagus anak lanang inyong
kambi bocah ayu ngemu ahlakulkarimah
muga-muga impen katresnan dadi wujuding pangibadah maring gusti Allah

Kranggan,19 Oktober 2012